Udar mózgu jest to zespół objawów wynikających z ograniczenia lub całkowitego ustania dopływu krwi do obszaru mózgu. Nasz mózg nie jest w stanie funkcjonować bez tlenu, a ten dostarczany jest za pomocą krwi. Gdy dopływ zostaje przerwany, wówczas nasz mózg obumiera i dochodzi do szeregu objawów neurologicznych zagrażających życiu pacjenta.

Udar mózgu i jego rodzaje

Wyróżnić możemy dwa rodzaje udarów mózgu: udar niedokrwienny i udar krwotoczny. Do niedokrwienia dochodzi wtedy, gdy do naczynia mózgowego dostaje się skrzeplina, która zatyka je i uniemożliwia przepływ krwi lub gdy w wyniku miażdżycy w naczyniu osadza się gruba warstwa blaszki miażdżycowej, która z czasem zamyka okno naczynia i uniemożliwia lub znacząco ogranicza dopływ krwi do obszaru mózgu. Udary niedokrwienne występują w 75% przypadków. Rokowania pacjenta zależą od szybkości reakcji i podjęcia leczenia oraz obszaru mózgu, w którym dochodzi do udaru jednak zwykle są one korzystniejsze niż w przypadku udarów krwotocznych. Leczenie polega na rozpuszczeniu skrzepliny za pomocą leków lub trombolizy lub jej usunięciu za pomocą trombektomii mechanicznej.

Udar krwotoczny z kolei polega na krwotoku śródmózgowym, do którego dochodzi w wyniku wypadku lub pęknięcia naczynia. Ten rodzaj udaru często potocznie nazywany jest wylewem. Występuje w 25% przypadkach, jednak wymaga szybkiej lokalizacji uszkodzonego naczynia i jego chirurgicznego usunięcia. W przypadku udarów krwotocznych rokowania są zwykle gorsze, choć wszystko zależy od umiejscowienia krwotoku, skali uszkodzeń i funkcji, za który odpowiada dany obszar mózgu.

Kto cierpi na udar?

Wśród czynników ryzyka jako najważniejszy wskazuje się wiek. Udary mózgu najczęściej występują u osób po 65. roku życia, choć częstymi pacjentami są też narażeni na stres trzydziesto- i czterdziestolatkowie prowadzący siedzący tryb życia i niedbający o swoją dietę. U młodszych najczęściej dochodzi do tzw. mikroudaru, czyli przemijającego niedokrwienia mózgu. Mimo, iż objawy samoistnie przemijają po pewnym czasie kiedy skrzeplina oderwie się i samoistnie rozpuści to powinniśmy natychmiast rozpocząć leczenie, ponieważ jest to najważniejszy sygnał, że kondycja naszych naczyń jest w opłakanym stanie i w każdej chwili może dojść do pełnego udaru mózgu.

Najczęstsze objawy udaru

Do najbardziej charakterystycznych objawów udaru należą: jednostronny paraliż lub niedowład ciała, bełkotliwa mowa i wykrzywienie kącików ust, silny i nagły ból głowy, problemy z mówieniem i rozumieniem słów, problemy z utrzymaniem równowagi, utrata świadomości lub pamięci. W przypadku podejrzenia wystąpienia udaru, należy jak najszybciej wezwać pomoc medyczną.