Różnice między psychologią, psychiatrią i psychoterapią

Personel pracujący na tych stanowiskach ma tendencję do radzenia sobie z różnymi rodzajami problemów, chociaż ich praca również w znacznym stopniu się pokrywa.

Poniżej znajduje się krótki opis każdego z różnych obszarów dotyczących leczenia psychiki ludzkiej

 • Czym jest psychologia?
 • Czym jest psychiatria?
 • Czym jest psychoterapia?

Można uogólnić odpowiedź na powyższe pytania i stwierdzić, że te dziedziny zajmują się przekazaniem sposobów na zadbanie o zdrowie psychiczne.

Czym jest psychologia?

Psychologia to nauka o ludziach: jak myślą, jak działają, reagują i wchodzą w interakcje. Dotyczy wszystkich aspektów zachowania oraz myśli, uczuć i motywacji leżących u podstaw takiego zachowania. Psychologia jest dyscypliną, która w pierwszej kolejności zajmuje się normalnym funkcjonowaniem umysłu i bada obszary takie jak uczenie się, zapamiętywanie i normalny rozwój psychologiczny dzieci oraz dorosłych.

Psychologowie mogą specjalizować się w wielu dziedzinach, takich jak zdrowie psychiczne oraz psychologia edukacyjna i zawodowa. W opiece zdrowotnej psycholodzy specjalizują się w psychologii klinicznej, doradczej, sądowej lub psychologii zdrowia.

Czym jest psychiatria?

Psychiatria to nauka o problemach zdrowia psychicznego oraz ich diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu. Psychiatrzy to lekarze z wykształceniem psychiatrycznym. Często łączą one szeroki zakres ogólnych spraw z obszarem specjalistycznej wiedzy i badań.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia prowadzona jest z pojedynczymi osobami, grupami, parami i rodzinami. Psychoterapeuci pomagają ludziom przezwyciężyć stres, problemy emocjonalne i w związku lub kłopotliwe nawyki.

Istnieje wiele różnych podejść w psychoterapii lub terapiach rozmową, które obejmują:

 • terapie poznawczo-behawioralne
 • terapie psychoanalityczne
 • terapie psychodynamiczne
 • psychoterapia systemowa i rodzinna
 • terapie sztuką i zabawą
 • psychoterapie humanistyczne i integracyjne
 • hipnopsychoterapia
 • eksperymentalne terapie konstruktywistyczne

Psychoterapeutą może być psychiatra, psycholog lub inny specjalista zdrowia psychicznego, który odbył dalsze specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii. Coraz częściej pojawia się liczba psychoterapeutów, którzy nie mają doświadczenia w powyższych dziedzinach, ale przeszli dogłębne szkolenia w tym zakresie.

Psychoterapeuci medyczni to w pełni wykwalifikowani lekarze, którzy uzyskali kwalifikacje z zakresu psychiatrii, a następnie odbyli trzy lub czteroletnie specjalistyczne szkolenie w zakresie psychoterapii. Ich rola polega na psychoterapeutycznym leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi.